‘Fysiek en Mentaal  Zaandam’ zal de samenwerking aan gaan met ‘RMB coaching & training’ door het aanbieden van kickboks lessen waarbij wij ons zullen richten op de volgende doelgroepen:

– Licht verstandelijk beperkte jongeren.
– Jongeren met gedragsproblemen.
– Jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum.

Onze ervaring is dat deze doelgroep vaak tussen wal en schip raakt, omdat ze vaak niet begrepen worden en als lastig worden ervaren. ‘Fysiek en Mentaal Zaandam’ en ‘RMB coaching & training’ leggen de focus op het activeren van deze doelgroep waarbij de volgende aspecten aan de orde zullen komen:

– Het aanleren van sociale vaardigheden.
– Agressie regulatie.
– Emotie beheersing doormiddel van gecontroleerde sport specifieke bewegingen (kickboksen).
– Reduceren van stress.
– Waardering/acceptatie.

‘Fysiek en Mentaal Zaandam’ en ‘RMB coaching & training’ zijn ervan overtuigd dat deze aspecten belangrijk zijn om deze doelgroep te activeren. Hierdoor wordt hun toekomstperspectief vergroot en zullen zij beter in staat zijn om op een positieve manier naar de toekomst te kijken.

Fysiek en Mentaal Zaandam’ en ‘RMB coaching & training’ zullen deze lessen aanbieden in de vorm van:

– Groepslessen.
– 1 op 1  training.

img_1295